Σε νέες δράσεις τουριστικής προβολής προβαίνει η Περιφέρεια Θεσσαλία με στόχο την προώθηση των τουριστικών προϊόντων της περιοχής.

Αναλυτικά, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε τη δαπάνη ύψους 17.000 ευρώ για την ανατύπωση του Τουριστικού οδηγού Ν. Τρικάλων σε 3.500 αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα και σε 3.500 αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, καθώς και την ανατύπωση του οδηγού Εκκλησιαστικά Μνημεία-Θρησκευτικός Τουρισμός σε συνολικά 3.000 αντίτυπα.

Τέλος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε τον επανασχεδιασμό και ανατύπωση 2.000 αφισών με θέμα τα Μετέωρα.

tornosnews.gr