Το εξεταστικό κέντρο διοικητικής περιφέρειας Θεσσαλίας των εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης  αποφοίτων  ΙΕΚ ,  1ης περιόδου 2017, ενημερώνει ότι  τα αποτελέσματα των  εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους) που διεξήχθησαν από το Σάββατο  7 Οκτωβρίου 2017 μέχρι το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 θα ανακοινωθούν  από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Παρακαλούνται   οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον ΕΟΠΠΕΠ  – τμήμα πιστοποίησης προσόντων  για  τα  αποτελέσματα των εξετάσεων και τη χορήγηση βεβαιώσεων  και  διπλωμάτων.
Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eoppep.gr