Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου διοργάνωσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, μια πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα στο όμορφο Μουζάκι της Καρδίτσας, με θέμα: «Ο ρόλος του ενεργού πολίτη στην κατεύθυνση της αειφορίας και η εκπαίδευση».
Στη Διημερίδα μετά από πρόσκληση των διοργανωτών, έλαβε μέρος τριμελής αντιπροσωπία των Ενεργών Πολιτών Λάρισας, αποτελούμενη από τον Ιωάννη Νταλώση, Ευδοξία Καλούδη και Νικόλαο Παντελίδη, όπου ο εθελοντής Νικόλαος Παντελίδης έκανε εισήγηση με θέμα: «Οι σύλλογοι στη σημερινή συγκυρία. Είδη δράσεων. Επιτεύγματα και αδυναμίες. Προβληματισμοί, προοπτικές και σχέδια. Εκπαίδευση για τα μέλη, παιδιά και νέους».
Η εισήγηση των Ενεργών Πολιτών προκάλεσε θετικές εντυπώσεις στο ακροατήριο, οι οποίες εκδηλώθηκαν με σχόλια θαυμασμού για το εύρος και τη σημαντικότητα των δράσεων των Ενεργών Πολιτών Λάρισας, και το πρωτοποριακό, αδέσμευτο και συλλογικό σύστημα λειτουργίας τους.
Στη διημερίδα υπήρξαν και άλλες ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, όπως από τον οικονομολόγο Γεώργιο Εμμανουήλ, την Κοινοτική-Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλλιθύρου, την Πράσινη Κιβωτό, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρδίτσας, το Σύλλογο Πεζοπορίας Ορειβασίας Τρικάλων.
Οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας ευχαριστούν τους διοργανωτές για την ευκαιρία έκφρασης των απόψεών τους και την άψογη φιλοξενία.