Στην πρόσληψη 8 εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, θα προχωρήσουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος) για την κάλυψη εποχικών αναγκών.
Αναλυτικά  οι θέσεις στον νομό, αφορούν στις εξής ειδικότητες:
Λάρισα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες (1)
Ελασσόνα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες (1)
Φάρσαλα ΔΕ Διανομέων 8 μήνες, (1)
Συκούριο ΔΕ Διανομέων 8 μήνες, (1) 
Τύρναβος ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (1).
Κέντρο Διαλογής Λάρισας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες (2)
Κέντρο Διαλογής Λάρισας, ΥΕ ΔΜΑ Διαμετακομιστών 8 μήνες (1).