Δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Νέστωρα Αντωνίου από την ηγεσία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς, μας δήλωσε, κατηγορηματικά, πηγή από την Αθήνα που είναι στα μέσα και στα έξω του υπουργείου Υγείας και μάλιστα με άποψη που μετράει και στις επιλογές προσώπων.

Η πρόσφατη φιλολογία γύρω από την απομάκρυνση του Υπεάρχη δεν ήταν τυχαία. Το θέμα του Αντωνίου συζητήθηκε, μας διευκρίνισε, αλλά προκρίθηκε η άποψη ότι πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

Επομένως το θέμα κλείνει οριστικά. Όσο οριστικά βέβαια μπορεί να κλείσει ένα θέμα επί ΣΥΡΙΖΑ…

Κ.Τ.