Πέντε κηδείες σήμερα Σάββατο 15 Μαΐου 2021 στον νομό Λάρισας

1. Γιώργος Δήμκος ετών 58

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (Παλιό Ημερολόγιο)

2. Θεόδωρος Ζαχαρέλης ετών 88

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο)

3. Νικόλαος Πουλτσίδης ετών 93

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Νέων Καρυών Λάρισας

4. Θωμάς Μπούτλας ετών 79

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κυπάρισσο Λάρισας

5. Φανή Παπανικολάου ετών 90

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο)