Η Ν.ΕΦ.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση υποβολής των υποψηφιοτήτων και την ανάρτηση των πινάκων, κάθε μέλος της Νομαρχιακής Οργάνωσης που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενώπιον της Ν.ΕΦ.Ε. ένσταση κατά της υποψηφιότητας οποιουδήποτε υποψηφίου, σήμερα Σάββατο 28/4/2018 και ώρες 16:00-19:00, στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας της Ν.Δ. (Κουμουνδούρου 24, 1ος όροφος).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται στην Ν.ΕΦ.Ε. με κάθε πρόσφορο μέσο.