Την Τρίτη 19/03/19 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στα γραφεία διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Αθήνα, με τη συμμετοχή των Βουλευτών, Καρδίτσας κ. Π. Βράντζα, Λάρισας κ. Ν. Παπαδόπουλου, του διοικητή του οργανισμού κ. Σέμπο και υπηρεσιακών παραγόντων του οργανισμού.
Από τους βουλευτές, τέθηκε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν κυρίως τον πρώην ΟΓΑ, ο οποίος παρουσιάζει και τα περισσότερα προβλήματα στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Το πρώτο ζήτημα, ήταν η αποτελεσματικότητα και η δυσκολία στην επικοινωνία, με την περιφερειακή δομή του πρώην ΟΓΑ της Θεσσαλίας στη Λάρισα. 
Σύμφωνα με το πρόεδρο, το πρόβλημα είναι σε γνώση του οργανισμού, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να είναι ορατά στους ασφαλισμένους άμεσα, εντός των επόμενων εβδομάδων.
Το δεύτερο θέμα αφορούσε στα ζητήματα, σχετικά με την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας και το συμψηφισμό των οφειλών. Εξηγήθηκαν από τον αρμόδιο γενικό διευθυντή τα προβλήματα, οι δυνατότητες και οι ενέργειες του οργανισμού ώστε να εξομαλυνθεί η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Όσον αφορά το συμψηφισμό των οφειλών από εισφορές η διαδικασία έχει εξομαλυνθεί πλήρως. Το πρόβλημα παραμένει με τις άλλες οφειλές του οργανισμού προς τους ασφαλισμένους, το οποίο αποδίδεται και στην έλλειψη προσωπικού.
Το μείζον ζήτημα του χρόνου απονομής προσωρινής και οριστικής σύνταξης ήταν το επόμενο θέμα συζήτησης, όπου διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στον πρώην ΟΓΑ. Κύριο αίτιο σύμφωνα με την αρμόδια διευθύντρια, είναι η έλλειψη λογισμικού για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των υποθέσεων. Κάτι που αναμένεται να μπει σε εφαρμογή εντός των επόμενων μηνών.
Ο πρόεδρος επίσης ενημέρωσε: Α)Για τη σημαντική αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος  του οργανισμού, η οποία προβλέπει και την αντικατάσταση όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έργο το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του οργανισμού προς τους ασφαλισμένους. Β) Για την προσωρινή λύση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού, μέσω των ωφελούμενων από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ αλλά και την στελέχωση του οργανισμού με 200 νέες θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού στο άμεσο μέλλον.  
Συμφωνήθηκε τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα να υπάρχει εκατέρωθεν ενημέρωση ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος των ζητημάτων που τέθηκαν.
Είναι προφανές ότι το τεράστιο εγχείρημα της δημιουργίας ενός και μόνο, πραγματικά ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και ο εξ ορθολογισμός εν τέλει του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, καλείται να ξεπεράσει εγκληματικές πολιτικές και αποφάσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις του παρελθόντος καθιστούν δύσκολες  ακόμη και αυτονόητες υπηρεσιακές λειτουργίες.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε, και τα ήδη ορατά αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται με καλούς ρυθμούς και στον τομέα της κοινωνική ασφάλισης.