Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διήμερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «Job Broker - Ανάπτυξη Ικανοτήτων Συμβούλων Εργασίας» στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας στις 7 και 8 Ιουλίου 2016. 

Οι διαρκείς αλλαγές που συμβαίνουν στις σύγχρονες οικονομίες τόσο σε Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναγκάζουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να αλλάζουν πολλές φορές επάγγελμα και επαγγελματική δραστηριότητα στη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής. Για τον λόγο αυτό ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με 7 οργανισμούς από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ισλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Αυστρία), σχεδίασαν και έθεσαν τις σωστές βάσεις για την σκιαγράφηση του ιδανικού προφίλ ενός Συμβούλου Απασχόλησης (Job Broker), ενός ατόμου που διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενσωμάτωση όσων αναζητούν εργασία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι του προγράμματος, αφού παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση της απασχόλησης σε κάθε χώρα-εταίρο, προσπάθησαν να ορίσουν τον ρόλο του συμβούλου απασχόλησης, των εργαλείων και διαδικασιών εκείνων που ορίζουν ένα οργανωμένο σύστημα συμβουλευτικής, ενώ προσδιόρισαν τα επόμενα στάδια του προγράμματος. 

Στόχος του επαγγελματικού προφίλ καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί, είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές στους Συμβούλους Απασχόλησης, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν, και να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη τόσο στους απευθυνόμενους σε αυτούς για εύρεση εργασίας, με στόχο την επαγγελματική ένταξη, προσαρμογή και ανάπτυξή τους, όσο και σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό που μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Job Broker επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410-554026 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.job-broker.eu.