Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας  πραγματοποίησε τριήμερη εθελοντική δράση στο χωριό της Ραψάνης, στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ξενώνα Ραψάνης». Η εθελοντική δράση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία «Ανήλιο» του χωριούαπό 25 έως και 27 Ιουλίου, όπου άνθρωποι που παρακολουθούν τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης και Λάρισας επισκεύασαν και έβαψαν τα παγκάκια, τα κάγκελα, καθώς και το κιόσκι της πλατείας. 
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος, κάποιες από τις αιτίες της εξάρτησης είναι η αποξένωση των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία, ο ατομικιστικός τρόπος ζωής και η παθητικότητα. Για αυτό το λόγο, η διαδικασία απεξάρτησης είναι σημαντικό να διέπεται από στοιχεία που αμβλύνουν τις παραπάνω αιτίες. Κατ’ επέκταση, οι δράσεις του προγράμματος στόχο έχουν να προάγουν, μεταξύ άλλων, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία, την ενεργοποίηση, την υποχώρηση των ατομικών συμφερόντων  μπροστά στο συλλογικό καλό.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό υλοποιήθηκε το τριήμερο εθελοντικής δράσης στην πλατεία «Ανήλιο». Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στη δράση αξιοποίησαν δημιουργικά το χρόνο τους κατά τη διάρκεια του τριημέρου, με δράσεις που υλοποιήθηκαν εντός και εκτός του «Ξενώνα Ραψάνης», όπως πεζοπορία στο βουνό και επίσκεψη στο μοναστήρι Αγίων Θεοδώρων, επαφές με ανθρώπους της τοπικής κοινότητας και γνωριμία με την ιστορία της περιοχής, επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης του Δήμου Τεμπών.
Τα υλικά για τις εργασίες στην πλατεία «Ανήλιο» παρασχέθηκαν από το Δήμο Τεμπών, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.
Πρόσωπο επικοινωνίας: Ευγενία Αδαμοπούλου, Ψυχολόγος MSc, Υπεύθυνη Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που υποστηρίζει ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης, καθώς και το συγγενικό τους περιβάλλον. Λειτουργεί σε τέσσερις πόλεις, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χανιά και Σητεία. Πρόκειται για ένα «στεγνό» πρόγραμμα (που δηλαδή δεν χορηγεί υποκατάστατα) και ανοιχτό, του οποίου οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Το πρόγραμμα λειτουργεί με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Από τo 2016 το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ξεκίνησε τη λειτουργία ενός Προγράμματος Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων με την επωνυμία «Ξενώνας Ραψάνης», στη Ραψάνη του Δήμου Τεμπών, μισθώνοντας τον τοπικό δημοτικό ξενώνα. Ένας από τους βασικούς στόχους του «Ξενώνα Ραψάνης» αποτελεί η συμβολή του προγράμματος στην τοπική ανάπτυξη του χωριού μέσω πολιτιστικών και εθελοντικών δράσεων.