Θα έχετε παρατηρήσει κατά τους τελευταιους μήνες την εξέλιξη εργασιών σε πλατείες και κοινόχρηστα σημεία των συνοικιών της Λάρισας και κατόπιν την εμφάνιση "νησίδων" με 2 έως 4 ανοξείδωτους "κυλίνδρους/πύργους" τροφοδοσίας.

Πρόκειται για το σύστημα υπόγειων κάδων που ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να αναπτύξει με σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκες προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε ευαίσθητα σημεία που απαιτούν αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

Στο σύνολο, 75 υπόγειοι κάδοι (χωρ. 3.000 lt έκαστος ) θα τοποθετηθούν στις συνοικίες της Νεάπολης, Νεράϊδας, Αβέρωφ, Νέας Πολιτείας, Χαραυγής, Ανθούπολης, Σιδ. Σταθμού, Αμπελόκηπων και Αγ. Σοφίας.

Οι εν λόγω υπόγειοι κάδοι συγκροτούνται σε "συστοιχίες" των 2 έως 4 μονάδων και θα δέχονται τα σύμμεικτα απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμα υλικά χωριστά.

Παράλληλα, για την αποκομιδή τους, τρία απορριμματοφόρα του Δήμου εφοδιάστηκαν με μηχανισμό κατάλληλου γερανού ανύψωσης αυτών.

Το νέο σύστημα θα συμβάλλει στην απόσυρση 220 έως 250 κοινών τροχήλατων κάδων που παρουσίαζαν σε ορισμένα σημεία της πόλης προβλήματα οσμών και αντιαισθητικής εικόνας και οι Υπηρεσίες του Δήμου προσδοκούν με τον τρόπο αυτό να παρέχουν καλύτερες συνθήκες εξυπηρέτησης των δημοτών, αλλά και να βελτιώσουν το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων στην πόλη της Λάρισας.

Το έργο της εγκατάστασης του συστήματος υπογειοποίησης βρίσκεται στην ολοκλήρωση του, και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Φθινόπωρο.