Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ του Κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και λοιπά είδη υλικής βοήθειας. Oι δικαιούχοι ειδοποιούνται και με γραπτό μήνυμα για τις διανομές.
Η διανομή για όλους θα γίνει σε δύο ημέρες:
• την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 για δικαιούχους με επώνυμο από Α έως Λ από 9:00 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι από το χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τυρνάβου (έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου) .
• Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 για δικαιούχους με επώνυμο από M έως Ω από 9:00 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι από το χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τυρνάβου (έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου).
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Τυρνάβου και των τοπικών κοινοτήτων να προσέλθουν με το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ για την παραλαβή των προϊόντων μόνο στις ορισθείσες ημερομηνίες και δεν θα υπάρξει άλλη μέρα διανομής .
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σακούλες ή καρότσια λαϊκής ή με οποιοδήποτε μέσο και να φροντίσουν για την μεταφορά των προϊόντων.
Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση από το ΚΕΠ για την παραλαβή των ειδών από άλλο άτομο.