Το Τμήμα Προνοιακών Δομών (Παιδικοί σταθμοί) Δήμου Τυρνάβου, μετά την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  τής ΕΕΤΑΑ με αρ. πρωτ.9033/16-07-2021, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022, ενημερώνει ότι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά  και για το χρονικό διάστημα από τις 19 Ιουλίου 2021 έως τις 3 Αυγούστου 2021.

Δικαίωμα υποβολής στην παρούσα πρόσκληση έχουν α)οι εργαζόμενες που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες και β)οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.eetaa.gr.

Οι μητέρες, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους, μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις, πληροφορίες στα τηλέφωνα της αρμόδιας υπηρεσίας του τμήματος Προνοιακών Δομών(Παιδικοί σταθμοί Δήμου Τυρνάβου) τηλ.2492350182.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας στον χώρο που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου και από ώρες 8:00-14:00. 

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων και των δύο γονέων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.