Τρεις κηδείες σήμερα Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 τον νομό Λάρισας

1. Απόστολος Κατσάνας ετών 44

Ωρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Απόστολος Κατσαμπελας ετών 66

Ωρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3. Ηλίας Μαρουκάς ετών 67

Ωρα 15.00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Σπηλιά Λάρισας