Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 28/05/2023.

 

Από ώρα 08:00-14:00 α) Περιοχές Δημοτικών Διαμερισμάτων: Ομόλιο, Στόμιο, Καρίτσα, Βορειοδυτικό  τμήμα στο Κόκκινο Νερό, Άνω και Κάτω Αιγάνη,   Μεσάγγαλα, Καστρί Λουτρό, Κουλούρα, Παλαιόπυργος, Καράβια, Πυργετός, Περαταριά, Ραψάνη, Κρανέα.

β) Υδροηλεκτρική Μονάδα στον Πυργετό.

γ) Ιερό Προσκύνημα Αγίας Παρασκευής Τεμπών.

δ) Μοναστήρι Προφήτη Ηλία στον Πυργετό.

ε) Σήραγγα Ο.Σ.Ε. στην Περαταριά. 

στ) Εργοστάσιο Ζωοτροφών Ε.Γ.Σ. στον Πυργετό. 

ζ) ΒΕΤΟΜΙΧ 

η) Σταθμός Διοδίων στον Πυργετό.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος  γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr