Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, ότι πρέπει να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα τους, από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου και επίσης να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 20/2024 (ΦΕΚ 2695/09.05.2024 τεύχος Β’).

Η υποβολή της δήλωσης καθαρισμού είναι υποχρεωτική και γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://akatharista.apps.gov.gr/ και στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1000 €.

Η αίτηση ολοκληρώνεται σε τρία στάδια:

· Στοιχεία οικοπέδου

· Στοιχεία δηλούντος

· Ενέργειες πυρασφάλειας

Για φέτος και με τα έως τώρα δεδομένα η υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης είναι έως 30 Ιουνίου 2024. Τα προαναφερθέντα ισχύουν για όλη την Ελλάδα και καθώς η είσοδος για την δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς taxisnet, δεν απαιτείται η μετάβαση σε κάποια υπηρεσία ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσης.

Αναλυτικά υπόχρεοι καθαρισμού είναι:

1.Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

(α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. (α) και (β),κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

2.Από το πεδίο εφαρμογής της 20/2024 Πυροσβεστικής διάταξης εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων της παρ. 1.

Όσον αφορά τον καθαρισμό στο άρθρο 2 της Πυρ. Διάταξης 20/2024 αναφέρει ότι:

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

στ. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/pages/faqs, υπάρχουν ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικές με το θέμα, στο πεδίο Συχνές Ερωτήσεις.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουνε στο τηλέφωνο 2493350113 (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελασσόνας).