Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι ένα πρόγραμμα του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., το οποίο ξεκίνησε και λειτουργεί στη Λάρισα από το 2015. Η πρώτη πόλη όπου δοκιμάστηκε και συνεχίζει ήταν η  Θεσσαλονίκη το 2001, αργότερα,  το 2008, επεκτάθηκε στη Σητεία και το 2012 στα Χανιά, με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση στη χώρα, που τοποθετεί στο επίκεντρο του τρόπου λειτουργίας του τη φιλοσοφία και τις πρακτικές αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στο πεδίο των εξαρτήσεων. Ο τρόπος λειτουργίας του Προγράμματος έχει δομηθεί γύρω από τις αρχές, που επικρατούν διεθνώς, οι οποίες αφορούν την μακρόχρονη και εξατομικευμένη υποστήριξη της πορείας απεξάρτησης με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας.

Ήδη στη Λάρισα, στον ένα περίπου χρόνο λειτουργίας του το πρόγραμμα παρείχε την υποστήριξή του  σε 289 διαφορετικά άτομα, ως επί το πλείστον εξαρτημένους από ναρκωτικά ή αλκοόλ και συγγενείς εξαρτημένων.

Σε κάθε Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας λειτουργεί ολοκληρωμένο Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών. Τα προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης είτε από παράνομες (ναρκωτικά), είτε νόμιμες (αλκοόλ) ψυχοτρόπες ουσίες, ενώ στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης υποστηρίζονται και άνθρωποι, που έχουν πρόβλημα εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια. Δεν υπάρχουν λίστες αναμονής και οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.

Οι άξονες στους οποίους βασίζει τη λειτουργία του το Πρόγραμμα είναι οι εξής:

- Η εξατομικευμένη προσέγγιση και συνδιαμόρφωση του πλάνου υποστήριξης με τον άμεσα ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις του πεδίου των εξαρτήσεων. Βασικός στόχος είναι να προσαρμόζονται οι δράσεις του Προγράμματος στις ανάγκες ζωής του ανθρώπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρτησης και όχι το αντίστροφο.

- Η ελαχιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου του κινήτρου και των προϋποθέσεων συμμετοχής στην αρχική φάση, προκειμένου να μην αποκλείονται άνθρωποι με χαμηλότερο κίνητρο.

- Η έμφαση στο στόχο της απόκτησης λειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της ζωής του εξαρτημένου και εξατομίκευση του στόχου ανάλογα με τη φάση ζωής, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των προσερχομένων στο πρόγραμμα.

- Η αξιοποίηση της φιλοσοφίας και των πρακτικών αλληλοβοήθειας, ώστε να ενισχύεται η απεξαρτητική διαδικασία και να είναι δυνατή η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μεγάλο αριθμό εξαρτημένων.

- Η έμφαση στις δράσεις κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και συνεχής υποστήριξη των μελών του Προγράμματος σε αυτές τις διαδικασίες.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.selfhelp.gr .

 Στοιχεία επικοινωνίας για την Λάρισα:

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούμπα, Τ.Κ. 41223, Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410233332, Φαξ: 2410555540

Web-site: www.selfhelp.gr, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): larisa@selfhelp.gr

Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 - 20.00

Λ. Ε.