Τέλος μπαίνει στο φαινόμενο διορισμού στο δημόσιο κατόχων τίτλων σπουδών από ιδιωτικά ΤΕΕ (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) και αφαιρούνται από τις λίστες των διαγωνιζόμενων του ΑΣΕΠ οι κάτοχοι των τίτλων αυτών. Μάλιστα οι κάτοχοι των συγκεκριμένων τίτλων αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στα νοσοκομεία.

Τα σχολεία που εξέδιδαν παράνομους τίτλους και οι απόφοιτοί τους αποκλείονται από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο. Τα σχολεία αυτά είναι 7 στη Λάρισα, 2 στα Τρίκαλα, 2 στην Άρτα, 1 στη Βοιωτία, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στις Σέρρες και 1 στην Αττική.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι κάτοχοι των παράνομων τίτλων σπουδών από τους συγκεκριμένους φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης υποχρεώνονται να δώσουν εξετάσεις για να τους χορηγηθούν νόμιμοι τίτλοι. Τούτο δεν ισχύει μόνο για όσους αναμένουν διορισμό, ή επρόκειτο να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και για τους ήδη διορισμένους στο δημόσιο. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σύντομα από το Υπουργείο Παιδείας.