Με στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό και την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσεων, προώθησης και προβολής ανά αγορά-στόχο, εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, η Τουριστική Προβολή της Θεσσαλίας για το έτος 2017. Το σχέδιο Τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας για το 2017 λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή τουριστική αγορά, οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά από εκείνες που ίσχυαν κατά τις προηγούμενες  τουριστικές  περιόδους. Συγκεκριμένα:

-    Η Θεσσαλία με την προβολή της έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στις διεθνείς τουριστικές αγορές, έχει βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της στο εξωτερικο και προσδοκά να κεφαλαιοποιήσει την θετική εξέλιξη της τουριστικής κίνησης του έτους 2017.
-    Η διεθνής οικονομική συγκυρία έχει πλήξει μεγάλο μέρος των Χωρών μελών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων τόσο των αγορών-δεξαμενών για τον Ελληνικό Τουρισμό όσο και των ανταγωνιστών μας, επηρεάζοντας συνεχώς με αυτό τον τρόπο τις επιλογές των εν δυνάμει τουριστών (π.χ τρόπος, χρόνος και μέσο επιλογής προορισμού διακοπών, διάρκεια διακοπών ανά κοινό-στόχο, κατά κεφαλή δαπάνη κ.λπ).
-    Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τις βασικές αγορές δεξαμενές για τον Θεσσαλικό  Τουρισμό,  προκύπτει η ανάγκη στόχευσης ειδικών κοινών-στόχων μέσα από συγκεκριμένα δίκτυα επικοινωνίας, προκειμένου να διατηρηθεί η θετική εξέλιξη της τουριστικής κίνησης για την Θεσσαλία. Επίσης, τα κοινά-στόχος στα οποία οφείλει να απευθύνεται ο Τουρισμός της Περιφέρειάς μας, αφορούν σε διαμορφωτές των τάσεων, οι οποίοι θα πρέπει να τροφοδοτούνται με οποιοδήποτε στοιχείο αποτελεί προστιθέμενη αξία στη συνολική παραδοσιακή και αναμενόμενη εικόνα του αυθεντικού προορισμού Θεσσαλία.
-    Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι πάνω από το 80% του ενεργού πληθυσμού της παγκόσμιας κοινότητας, ενημερώνεται και λειτουργεί μέσα από το διαδίκτυο, σε ότι αφορά στη διαδικασία επιλογής προορισμού διακοπών, στις κρατήσεις και την αγορά υπηρεσιών στον τόπο προορισμού. Στον τομέα της επικοινωνίας, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διάφορες εφαρμογές και τα εργαλεία που συνδέονται με την κινητή τηλεφωνία καθώς και οι φορητές συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο, συμβάλουν στην άμεση επικοινωνία του βαθμού ικανοποίησης, των συναισθημάτων και εμπειριών των τουριστών, τόσο κατά το διάστημα των διακοπών όσο και μετά το πέρας τους.
-    Η στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας στοχεύει στη δόμηση ισχυρής στρατηγικής επικοινωνίας, ικανής να προβάλλει αποτελεσματικά το διαφοροποιημένο Θεσσαλικό  ποιοτικό τουριστικό προϊόν, να ανταποκριθεί στη ρευστότητα της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, της κατάστασης των τουριστικών επιχειρήσεων και του εντεινόμενου ανταγωνισμού, προκειμένου  να προσελκύσει τους καταναλωτές τουρίστες/έμπειρους ταξιδιώτες, οι οποίοι πλέον είναι πολύ ευαίσθητοι στην ποιότητα και ιδιαιτέρως απαιτητικοί.
Αποτελεί αναμφισβήτητα, μια νέα πρόκληση για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, να εντατικοποιηθούν για το 2017 οι προσπάθειες προβολής των συγκριτικών  πλεονεκτημάτων της περιοχής, προωθώντας όλες τις μορφές τουρισμού, ώστε να ενισχυθούν οι τουριστικές ροές, που θα δώσουν ανάσα στην οικονομική δραστηριότητα αυτή την δύσκολη περίοδο για την χώρα.   
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει και το 2017 την παρουσία της στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις, υιοθετεί όμως μια ακόμη πιο ενεργητική προσέγγιση των εκθέσεων, όπου θα δίνεται περισσότερη έμφαση στην πρωτότυπη προβολή, στις δημόσιες σχέσεις και στην υλοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων. Στόχος της είναι οι διεθνείς εκθέσεις να αποτελέσουν εργαλείο προώθησης και προβολής του brand «Θεσσαλία» και διαπροσωπικών (Β2Β) συναντήσεων με tour operators και πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και όχι έναν απλό τόπο διανομής φυλλαδίων.
Η Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και σύνθεσης των στρατηγικών επιλογών, όλων των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό υπηρεσιών και φορέων της περιοχής. Η εξασφαλισμένη μεγάλη συμμετοχή φορέων, επιχειρήσεων και κοινού στις εκθέσεις αυτές, προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, να συνάψουν επαγγελματικές συμφωνίες, να προβάλουν το τουριστικό τους προϊόν στην παγκόσμια αγορά, αλλά και να προσεγγίσουν στοχευμένα τις μεγάλες «τουριστικές αγορές» με μετρήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα.
Μέσα στη φιλοσοφία αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε την ανάλογη προετοιμασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού και του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργάστηκε στενά μαζί τους προκειμένου να γίνει αισθητή η παρουσία  της σε Ελλάδα και Εξωτερικό, να πραγματοποιηθούν διάφορα events κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκθέσεων και να προβληθούν προϊόντα που είναι άμεσα συνυφασμένα με την ταυτότητα της Θεσσαλίας. Παράλληλα, θα συγκεντρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία των επισκεπτών προκειμένου να λαμβάνουν τα newsletter και όλες τις νέες πληροφορίες, σχετικά με το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πετυχημένη λειτουργία του νέου portal της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.gothessaly.gr, με το δυναμικό διαδραστικό σάιτ, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται. Ένα portal που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό στη Θεσσαλία, να ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσα από ένα κοινό μέσο με παγκόσμια εμβέλεια.
Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί,  όπως επίσης τη χώρα διοργάνωσης, το προφίλ και την επισκεψιμότητα των διεθνών τουριστικών εκθέσεων, τον αριθμό των συνεκθετών/συμμετεχόντων, τη δυνατότητα προσέγγισης σημαντικών εταίρων, τις αεροπορικές συνδέσεις με ευρωπαϊκούς κ.ά προορισμούς, τις προτάσεις των Φορέων και τους δεδομένους οικονομικούς πόρους, η Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2017 πρόκειται να συμμετάσχει στις παρακάτω Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις του εξωτερικού:
1.    ΤΕΛ ΑΒΙΒ – IMTM (7-8/2/2017)
2.    ΣΟΦΙΑ – HOLIDAY & SPA EXPO (15-17/2/2017)
3.    ΠΡΑΓΑ – HOLIDAY WORLD (16-19/2/2017)
4.    ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – TTR (16-19/2/2017)
5.    ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – IFT (23-26/2/2017)
6.    ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ITB  (8-12/3/2017)
7.    ΜΟΣΧΑ – MITT  (14-16/3/2017)
8.    ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – GREKLAND PANORAMA (17-19 Μαρτίου 2017)
9.    ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΤΑΞΙΔΙ 2017  (21-23/4/2017)
10.    ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – IMEX (16-18/5/2017)
11.    ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ – TOURNATUR,  (1-3/9/2017)
12.    ΛΟΝΔΙΝΟ – WORLD TRAVEL MARKET -WTM (Νοέμβριος 2017)
13.    ΒΑΡΣΟΒΙΑ – GRECKA PANORAMA (Δεκέμβριος 2017).