Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων  Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ», εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εμβέλεια στις Π.Ε. Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας και Μεσσηνίας, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με θέμα: Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη Λάρισα - Έναρξη εφαρμογής νομικού πλαισίου

Η ενημερωτική εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 15 Ιουνίου (ώρα 17:30-21:00) στην αίθουσα «Ιωάννης Βαρνάς», ΤΕΕ Λάρισας, Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα τηλ. 2410 535615.

Υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

Το Συλλογικό Σύστημα ΑΑΝΕΛ είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 και εποπτεύεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Υπόχρεοι Διαχειριστές, Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνάντηση έχει στόχο την ενημέρωση σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,

οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,

οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται, και

η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στη Λάρισα.

Η Συνάντηση περιλαμβάνει χαιρετισμούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λάρισας, του ΤΕΕ Λάρισας και του ΕΟΑΝ, καθώς και εισήγηση που θα κάνει ο Γενικός Διευθυντής της ΑΑΝΕΛ, κος Χάρης Μουρκάκος, μετά το πέρας της οποίας προβλέπεται χρόνος  για συζήτηση,  προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΝΕΛ (www.aanel.gr) και θα σας αποσταλεί με δεύτερη ανακοίνωση.