Έως και τις 17 Φεβρουαρίου 2023 παρατείνεται η εκκοκκιστική περίοδος (παράδοση σύσπορου βάμβακος), σύμφωνα με ΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ) είχε αποστείλει αίτημα για την παράταση της εκκοκκιστικής περιόδου έως τις 17/02/2023 καθώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και αστάθμητων παραγόντων, το προϊόν δεν έχει παραδοθεί, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, στις εκκοκκιστικές μονάδες και κινδύνευε να παραμείνει αδιάθετο.