Πάνω από το 60% του ΑΕΠ της χώρας παράγεται σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ τεράστιες είναι οι ανισότητες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2020, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 8,7% στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της Δυτικής Μακεδονίας.

Στη Θεσσαλία η μείωση ανέρχεται σε 6,2% 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των Περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,8% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,6%.

Με βάση την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στοιχεία των στατιστικών πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) υπολογίζεται το κατά κεφαλήν περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Από την περιφερειακή ανάλυση παρατηρείται ότι οι Περιφέρειες με τη σημαντικότερη μείωση είναι το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και η Δυτική Μακεδονία, ενώ τη μικρότερη μείωση παρουσιάζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στη Θεσσαλία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 12.097 ευρώ από 13.064 ευρώ το 2019, μειωμένο κατά 7,4%. Στη σχετική λίστα η Θεσσαλία βρίσκεται στην 8η θέση των περιφερειών της χώρας. 

Στο σύνολο της χώρας, το 2020 παρουσίασε μείωση κατά 9,8%, σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκε σε 15.427 ευρώ, από 17.101 ευρώ που ήταν το 2019

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από reporter.gr)