Του Κώστας Βαϊούλη - καθηγητή, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν»

Δεδομένα:
1. Ανήκει σε ιδιώτες/επιχειρηματίες.
2. Επισπεύδει η τράπεζα Πειραιώς για το 1/6 της - κατ' εκτίμηση- αξίας του.
3. Το τίμημα αγοράς είναι ιδιαίτερα υψηλό, απαγορευτικό για τα οικονομικά του Δήμου Λαρισαίων.
4. Ο Δήμος Λαρισαίων δεν μπορεί να συμμετάσχει σε διαδικασία πλειστηριασμού.
5. Ο Δήμαρχος κ. Καλογιάννης δηλώνει, όπως σε κάθε αντίστοιχο ζήτημα, αναρμόδιος…
Άρα, μόνο η ενεργοποίηση των δυναμικών φορέων της Λάρισας και των ενεργών πολιτών για την ένταξη του σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με την συνεργασία και την ουσιαστική συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ε μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα.

Λύσεις:
Για τη διαφύλαξη της επαπειλούμενης πολιτιστικής κληρονομιάς η Ε.Ε έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα και μελέτες για την διάσωση, τη συντήρηση και την επανάχρηση κτιρίων αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη Διακήρυξη του LEEUWARDEN: «Adaptive re-use of the built heritage: Preserving and enhancing the values of our built heritage for future generations», αναφέρονται εκτενώς οι δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την διάσωση της κτιριακής κληρονομιάς. Ενδεικτικά: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, και το Ταμείο Συνοχής, μέσω των URBACT, Erasmus+ και «Ορίζων 2020» έχουν καταρτίσει κοινό σχέδιο με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι ο εξοπλισμός των τοπικών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, με τα εργαλεία που απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του πολιτισμού, της δημιουργικότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική ανάπτυξη.
Δρομολογήθηκαν δράσεις για την συντήρηση και αξιοποίηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω στοχευμένου τουρισμού, από το NECSTouR σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, το Europa Nostra, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network) με τη στήριξη της πλατφόρμας European Heritage Alliance και του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων. Επιπλέον, εργαλεία χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας αποτελούν το πρόγραμμα 7 Most Endangered και οι δράσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) μαζί με την δέσμη αποτελεσμάτων της υπηρεσίας Cordis με τίτλο «Heritage at Risk: EU research and innovation for a more resilient cultural heritage» και της έκδοσης με τίτλο «Innovative solutions for Cultural Heritage».
Επιπλέον όλων αυτών, ειδικά για τον Πύργο του Χαροκόπου έχει άμεση εφαρμογή η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για κτίρια ιδιωτικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Συμπερασματικά: εργαλεία υπάρχουν. Πολιτική βούληση υπάρχει;