Σε ερώτηση προς τους υπουργούς Ανάπτυξης κ. Κ. Σκρέκα και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Λ. Αυγενάκη, προχώρησε η Γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, σε σχέση με την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των θεσσαλικών τυροκομείων, εξαιτίας των συνεπειών της κακοκαιρίας «Daniel».

Όπως επισημαίνει η βουλευτής:

«Τα βιβλικά πλημμυρικά φαινόμενα που χαρακτήρισαν την κακοκαιρία ‘’Daniel’’, επηρέασαν σχεδόν κάθε παραγωγική δραστηριότητα στη Θεσσαλία, κατά τρόπο σχεδόν συντριπτικό. Ένας από τους τομείς που ‘’μετρά’’ ακόμη τις πληγές του, είναι και αυτός των μικρών οικογενειακών ήμεγαλύτερων τυροκομείων, με την τυροκομική παράδοση της Θεσσαλίας, πλέον, ως μεγαλύτερης παραγωγού της χώρας σε φέτα ΠΟΠ, να αντιμετωπίζει εμφανή κίνδυνο συρρίκνωσης.

Όπως μάλιστα υπογραμμίζει η Ένωση Ελληνικών Τυροκομείων Θεσσαλίας μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν καλούνται να ανταπεξέλθουν μόνο στις ζημιές που προκλήθηκαν στις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τις υποδομές γενικότερα, αλλά αντιμετωπίζουν και ‘’τη μεγάλη καταστροφή της ζώνης γάλακτος, ενός ζητήματος δηλαδή με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την λειτουργία και την επιβίωση τους’’.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευαγγελία Λιακούλη υιοθετεί δέσμη στοχευμένων μέτρων, όπως προτείνονται από την Ένωση και αφορούν:

➢ Την απαλλαγή από το τέλος εισφοράς υπέρ ΕΛΓΟ όλων των κτηνοτροφικών και τυροκομικών – γαλακτοκομικών μεταποιητικών μονάδων της Θεσσαλίας για μια περίοδο τουλάχιστον 3 ετών.

➢ Τη συντονισμένη κρατική αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων της Θεσσαλίας, με την αποφυγή εισαγωγών ζώων από το εξωτερικό καθώς μια τέτοια κίνηση, ακόμη και σε ιδιωτικό εμπορικό επίπεδο, θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης για την ΦΕΤΑ ΠΟΠ.

➢ Τη συντονισμένη από το κράτος χωροθέτηση, αδειοδότηση και επιχορήγηση για την ανέγερση νέων σταβλικών εγκαταστάσεων, ώστε σε μια περίοδο 3 ετών να αποκατασταθεί η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος στη Θεσσαλία.

➢ Την επιχορήγηση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και γάλακτος, καθώς οι μικρές τυροκομικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν εναλλακτικές μορφές παροχής ενέργειας.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η μείωση στην παραγωγή θεσσαλικού αιγοπρόβειου γάλακτος δημιουργεί σειρά τεράστιων προβλημάτων στα παραδοσιακά τυροκομεία της περιοχής και, μαθηματικά, θα επηρεάσει και το ήδη πληττόμενο εισόδημα του μέσου καταναλωτή, όπως και τις ελληνικές εξαγωγές, η Ευαγγελία Λιακούλη ρωτά τους υπουργούς:

1. Αν σκοπεύουν να υιοθετήσουν εξολοκλήρου τη δέσμη προτάσεων ανακούφισης του κλάδου, έτσι όπως προτείνεται από την Ένωση Ελληνικών Τυροκομείων Θεσσαλίας και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;

2. Σε ποιες άλλες ενέργειες προσανατολίζονται να προβούν, προκειμένου να στηριχθεί ο θεσσαλικός βραχίονας του κλάδου της τυροκομίας, δεδομένου του συντριπτικού πλήγματος που δέχθηκε, από την κακοκαιρία «Daniel»;