Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου επισκέφθηκαν μαθητές της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου, στο πλαίσιο «Open Day». Κατά την υποδοχή των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών η διευθύντρια του σχολείου, Νούλα Ελένη επισήμανε τον ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ρόλο του Επαγγελματικού Λυκείου στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρουσίασαν στους μαθητές του Γυμνασίου τους τομείς και τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ Τυρνάβου και τις δυνατότητες που έχουν οι απόφοιτοι στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα πρόσβασης στους χώρους εργασίας, καθώς οι μαθητές του ΕΠΑΛ στο τέλος της φοίτησης αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, που πιστοποιούνται με πτυχίο ειδικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον θεσμό της μαθητείας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους του ΕΠΑΛ να εργαστούν στο επαγγελματικό τους πεδίο και να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ακολούθησε περιήγηση στους εργαστηριακούς χώρους του σχολείου, όπου έγινε επίδειξη του εξοπλισμού και παρουσίαση των ασκήσεων, αλλά και έργων που εκτελούν οι μαθητές.