Τα διπλώματά τους για γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ) παρέλαβαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Τεμπών στο Μακρυχώρι, 130 νέοι αγρότες αλλά και άλλοι απασχολούμενοι με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, προερχόμενοι από τις Εκλογικές Περιφέρειες Γόννων, Μακρυχωρίου και Νέσσωνος. Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων είναι για 15 χρόνια, βάσει της Κ.Υ.Α. 435/2016 και της οδηγίας 2006/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την παράδοση των διπλωματών πραγματοποίησαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Δ.Α.Ο. Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κώστας Καραθάνος, κ. Γιώργος Παπαδούλης και κα Ευαγγελία Μπότα, με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτρη Τσέτσιλα τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη και τους αντιδημάρχους Τεμπών κ. κ. Νίκο Μητσογιάννη και Γιώργο Νικολάου.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας σε συνεργασία με τον Δήμο μας, πρωτοπορούν σε πανελλαδικό επίπεδο, στην ταχύτατη και αποτελεσματικότατη εφαρμογή των διαδικασιών απόκτησης διπλώματος γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), διευκολύνοντας τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, τηρώντας τη νομιμότητα και προασπίζοντας την ασφάλεια οδηγών και πολιτών. Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα γίνουν εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος τρακτέρ και στην Εκλογική Περιφέρεια Κάτω Ολύμπου. Σε αυτήν την προσπάθεια, συνέβαλε και ο προϊστάμενος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας  κ. Δημήτρης Σταυρίδης», δήλωσε ο δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης.