Σε ανακοίνωση – απάντηση προς τον Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο των «Λαρισαίων Ορθοδόξων Χριστιανών» μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Δημήτρη Παπαδημόπουλου, για τα πρόσφατα γεγονότα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Μητρόπολης αναφέρονται τα εξής:

“Πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας

Ἔπειτα ἀπὸ ἀναπαραγωγὴ Ἀνακοίνωσης τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου

Ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἀναπαραγωγή  Ἀνακοινώσεως τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερωνυμου, στὴν ὁποία προέβητε, βριθούσης -δυστυχῶς- ἀνακριβειῶν, ψευδῶν καὶ παραπλανητικῶν ἀναφορῶν, ἕως καὶ ἀναίτιας, προσωπικῆς ἐπίθεσης καὶ σκαιότατης συκοφαντίας εἰς βάρος τοῦ ἐν προκειμένῳ ὁμονοοῦντος καὶ πληρεξουσίου δικηγόρου μας, Δημητρίου Ἰ. Παπαδημοπούλου, καὶ πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, διευκρινίζουμε τὰ ἑξῆς:

Τὴν συγκέντρωση, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε ἔξω ἀπὸ τὸ μητροπολιτικὸ μέγαρο, ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς 23ης τρέχοντος μηνός, καὶ τὴν κοινοποίηση στὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη κ. Ἱερώνυμο Νικολόπουλο Ἀνοιχτῆς Ἐπιστολῆς, συνυπογράφουμε Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι κάτοικοι τῆς Λάρισας.

Ὁ σκοπὸς τῆς πρωτοβουλίας μας ἦταν διττός: Ἀφ’ ἑνὸς γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀντίθεσή μας ἀπέναντι σὲ κάθε ὑποχρεωτικότητα, ἄμεση ἤ ἐμμεση, τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἐναντίον τοῦ κορωνoϊοῦ «Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)», ἀφ’ ἑτέρου γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε γιὰ τὴν πρωτοβουλία -ἤ «πρωτοβουλία»- τοῦ Μητροπολίτου μας, ἀναρμοδίως νὰ ἐπιτρέψει τὴν πραγματοποίηση ἐμβολιασμῶν σὲ προαύλια Ἱερῶν Ναῶν, προτρέποντας τοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβολιασθοῦν, θέτοντας ἔτσι δυνητικὰ σὲ κίνδυνο ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἴσως νὰ παρουσίαζαν ἀλλεργικὴ ἤ ὅποια ἄλλη ἀντίδραση, ἐκτὸς καὶ σὲ ἰκανὴ ἀπόσταση μακριὰ ἀπὸ κάποια Μονάδα Ὑγείας.

Ἄς μᾶς συγχωρήσει ὁ Σεβασμιώτατος ποὺ τὸν ἐκθέτουμε, ἀλλὰ:

α) ἡ συγκέντρωση δὲν ἦταν «πανθεσσαλικὴ/πανελλαδική», ἀλλὰ κατοίκων τῆς Λάρισας

β) δὲν ἀριθμούσαμε 48 ἀνθρώπους, ἀλλὰ πολὺ περισσότερους (ἀπορίας ἄξιο πῶς μᾶς μέτρησε μέσα στὸ σούρουπο, διαπερνώντας μὲ τὸ βλέμμα του τὸν δίμετρο τοῖχο τοῦ περιβόλου τοῦ μητροπολιτικοῦ μεγάρου)

γ) δὲν ἐπρόκειτο περὶ συγκέντρωσης «αντιεμβολιαστών», ὅπως μᾶς χαρακτήρισε, δεδομένου ὅτι ἀνάμεσά μας βρίσκονταν καὶ ἐμβολιασμένοι, καὶ ἀνεμβολίαστοι.

δ) δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ τὰ ἐμβόλια ἀπόλυτη θωράκιση ἀπέναντι στὴν πανδημία, ὅπως οἱ ἐπιστήμονες τῆς Ἐπιτροπῆς Εἰδικῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας -καὶ ὄχι μόνο- ξεκαθαρίζουν, κατὰ συνέπειαν εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ παρουσιάζεται ἔτσι, εἰδικὰ ἀπὸ (προφανῶς μη επαρκώς ἐνημερωμένο) Μητροπολίτη, ὁ λόγος τοῦ ὁποίου ἐνδέχεται νὰ ὁδηγήσει κάποιους σὲ ἐφησυχασμὸ μὲ τραγικὲς συνέπειες

ε) πουθενὰ στὴν Ἁνοιχτὴ Ἐπιστολή μας δὲν ἀναφέρθηκε κάτι περί μασονίας, οὔτε κἄν σὰν αἰχμή. Ὡς ἐκ τούτου, γεννῶνται ἐρωτηματικὰ ὡς πρὸς τὰ κίνητρα καὶ τὴν σκοπιμότητα τῆς ἐν λόγῳ δήλωσης τοῦ Μητροπολίτη, τὴν ὁποία τεχνηέντως ἐπιχείρησε νὰ βάλει στὸ δικό μας στόμα, προκειμένου νὰ καταρρίψει δῆθεν ἐπιχείρημά μας τὸ ὁποῖο οὐδέποτε ἐκφράστηκε.

στ) τὸ κωμικοτραγικὸ «συμπέρασμα» ὅτι κάποιους ἐκ τῶν συγκεντρωμένων «δεν τους έχουμε δει σε Ναούς» πὼς ἐξήχθη; Ἦταν τὴν στιγμὴ τῆς συγκέντρωσης παρόντες στὸ μητροπολιτικὸ μέγαρο, ὅλως τυχαίως, πάντες οἱ ἱερωμένοι καὶ τὸ λοιπὸ προσωπικὸ ὅλων τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Μητρόπολης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ὑπολοίπων ναῶν καὶ μοναστηριῶν ὁλόκληρης τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Λαρίσης, καὶ διαπίστωσαν, βλέποντας ξανὰ μέσα στὸ σούρουπο καὶ διαπερνώντας τὸν ψηλὸ μαντρότοιχο, ποιοὶ ἀνῆκαν σὲ ποιὰ ἐνορία ἤ ποιοί ἐκκλησιάζονται σὲ μοναστήρια καὶ ξεχώρισαν κάποιους τοὺς ὁποίους δὲν γνώριζε κανείς;

ζ) Ὁ συνυπογράφων τὴν πρωτοβουλία καὶ πληρεξούσιος δικηγόρος μας, τ. ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Π.Ε. Λάρισας, Δημήτριος Ἰ. Παπαδημόπουλος, οὐδέποτε μίλησε στὴν συγκέντρωση. Ἁπλῶς ἔδωσε διευκρινίσεις σὲ κάποιους ἐλαχίστους ἐξ ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν ἀπορίες γιὰ τὸ ἥπιο συγκεκριμένων σημείων τοῦ περιεχομένου τῆς Ἀνοιχτῆς Ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Μητροπολίτη

η) Ὁ κ. Παπαδημόπουλος ὁλοκλήρωσε τὴν θητεία του κανονικὰ τὸ 2019 καὶ οὐδέποτε «αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους καθόλου χριστιανικούς, που γνωρίζει η Λάρισα», ὅπως ἀγοραία καὶ συκοφαντικὰ ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱερωνύμου. Ἀντιθέτως -φεῦ- φοβούμαστε ὅτι ἀρχίζει νὰ γνωρίζει ἡ Λάρισα ποιός πραγματικὰ εἶναι ὁ Ποιμενάρχης της.

Ὁ ἴδιος ὁ κ. Παπαδημόπουλος δήλωσε πὼς «… σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐν εἴδει κειμένου ἀήθη, ἀγοραία, ἄσπλαχνα ἐξουθενωτικὴ καὶ ἐπὶ προσωπικοῦ, παντελῶς στερουμένη πνευματικότητος «ποιμαντορία» ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱερωνύμου, λὲς καὶ μόνον ὁ ὑπογράφων ἦταν παρὼν στὴν συγκέντρωση ἢ λὲς -κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον- κι ἔχουμε νὰ χωρίσουμε κάτι: Λυποῦμαι ἰδιαίτερα διότι πρόκειται γιὰ μία ἄκρως ἀτυχή, καθόλου ψύχραιμη καὶ ἀδόκιμη δήλωση-ἀπάντηση, δυσεξηγήτου καὶ ἀδικαιολογήτου, ἐπιλεκτικοῦ μένους, ἀταίριαστη νὰ εἰπωθεῖ ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο, πόσω μᾶλλον νὰ γραφεῖ ἤ ἐγκριθεῖ ἀπὸ Ἱεράρχη καὶ Νομικό, ἐπιχειρεῖται δὲ νὰ κτισθεῖ μία πειστικὴ ἐπιχειρηματολογία ἐπὶ ἀνυπόστατων ὅμως δεδομένων, προφανῶς ἐλλείψει πραγματικῶν.

Πλέον, ὀφείλει ὁ δηλῶν Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου, πέραν τῆς αὐτοκριτικῆς ποὺ πρέπει νὰ κάνει, νὰ προσδιορίσει τοὺς «μὴ χριστιανικοὺς λόγους» ποὺ μὲ ἀνάγκασαν δῆθεν νὰ παραιτηθῶ (ἐνῶ οὐδέποτε αὐτὸ συνέβῃ) ἀπὸ τὴν Περιφέρεια (….) Ἔπειτα ἀπὸ τὸ ὅλο εἰς βάρος μου ὀλίσθημα καὶ χωρὶς ἴχνος μνησικακίας ἐκ μέρους μου, ἡ προσωπική, οἰκογενειακή, ἐπαγγελματική, πολιτικὴ καὶ κοινωνική μου ὑπόσταση ἀξιώνουν δημόσια συγγνώμη. Ἀναμένω…»

θ) Ὅσο γιὰ τὴν εἰρωνικότατη φράση μὲ τὴν ὁποία ὁ Μητροπολίτης κλείνει τὴν ἀνακοίνωσή του, ὅτι «η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου μοίρασε σοκολατάκια στους συγκεντρωμένους, για να μην φύγουν πικραμένοι», ἐπαναλαμβάνουμε τὸ προαναφερόμενο: Φεῦ, φοβούμαστε ὅτι ἀρχίζει νὰ γνωρίζει ἡ Λάρισα ποιός πραγματικὰ εἶναι ὁ Ποιμενάρχης της”.