Την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.  

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο αφορά  την βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ελασσόνας, με ποσό χρηματοδότησης 868.000,00 € και αφορά στη βελτίωση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών δρόμων του Δήμου Ελασσόνας στις ακόλουθες τοπικές και δημοτικές κοινότητες: Άζωρο, Ασπρόχωμα, Καλύβια , Λιβάδι.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου σε σχετική του δήλωση τονίζει:

"Ένα ακόμη μεγάλο ποσό, μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έρχεται για να ενισχύσει το σχέδιο μας, που αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του δήμου Ελασσόνας.

Σε στενή συνεργασία με την ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Εσωτερικών, ολοκληρώνουμε μια ακόμα, σημαντική, μας παρέμβαση. Η υλοποίηση του προγραμματισμού μας συνεχίζεται κανονικά."