Σήμερα στον Διοικητή και Υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτη Σερέτη και Ηλία Τσιαούση, αντίστοιχα, παρεδόθησαν από τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Κων/νο Γουργουλιάνη και τον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργο Σαχαρίδη και του Διευθύνοντα  Σύμβουλο Ηλία Φριτζαλά της ομάδας TED3D τριακόσιες (300) τρισδιάστατα εκτυπωμένες προστατευτικές μάσκες προσώπου (full fase shield) ενώ αναμένονται άλλες διακόσιες (200) μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Οι συγκεκριμένες μάσκες κατασκευάστηκαν από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας TED3D, με την τεχνολογική υποδομή και την τεχνογνωσία που διαθέτει, για τις ανάγκες διαχείρισης του κορονοϊού στα Κέντρα Υγείας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Σερέτης συνεχάρη τον Καθηγητή και την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του Ιδρύματος, ευχαριστώντας τους θερμά για την κοινωνική τους ευαισθησία και τη στήριξη που παρέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας στις εξαιρετικά δύσκολες σημερινές συνθήκες.

Η 5Η ΥΠΕ Θεσσαλίας  και Στερεάς Ελλάδας, αμέσως μετά την παραλαβή των μασκών προχώρησε στην αποστολή τους στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητάς τους.