Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εννέα (9) ατόμων για
την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ