Δεν θα μετακυλήσουν στο επιβατικό κοινό την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ από το 23% στο 24% το Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας. Στην τελευταία του συνεδρίαση το Δ.Σ. του Υπεραστικού Κ.Τ..Ε.Λ Λάρισας αποφάσισε να κρατήσει σταθερές τις τιμές σε όλα τα δρομολόγια. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε «το Δ.Σ του Υπεραστικού Κ.Τ..Ε.Λ Λάρισας Α.Ε λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και εκφράζοντας τη βούληση του να μην επιβαρύνει το επιβατικό του κοινό αποφάσισε να απορροφήσει την αύξηση του 1% Φ.Π.Α στα εισιτήρια και συνεπώς να μην προβεί σε καμία αύξηση εισιτηρίων, παρόλο που η επιβάρυνση από την απορρόφηση του ΦΠΑ είναι της τάξεως των 150.000 ευρώ ανά έτος».
Σε ανάλογη απόφαση προχώρησε και η διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας το οποίο έχει απορροφήσει δύο φορές, έως τώρα, αυξήσεις ΦΠΑ.