Σε νέα ευρήματα ανθρώπινων οστών βρέθηκαν οι εργαζόμενοι του συνεργείου καθαρισμού στο φράγμα της Γυρτώνης.

Οι αρχές εξετάζουν αν αυτά ανήκουν στο ίδιο άτομο σε σχέση που εκείνα που έχουν συλλεγεί την περασμένη Τρίτη καi για τα οποία ακόμα γίνονται ενέργειες εξακρίβωσης της ταυτότητας του προσώπου.

Φως στην όλη υπόθεση θα προκύψει από τον έλεγχο DNA που θα γίνει στην Αθήνα, σε μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα.