Εκρηκτική και στα όρια της κατάρρευσης χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Πενεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, το μέλος του Σωματείου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Λ., Κωνσταντίνος Λαρίσης, αναφέροντας τα εξής: 

"Το  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης μας, αποκαλείται  η ναυαρχίδα του Ε.Σ.Υ. σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Όμως τα χρόνια προβλήματα  που προκύπτουν από την υποχρηματοδότηση του, καθώς και η εμφάνιση της πανδημίας του SARS-COV-2, δημιούργησαν  αυξημένες ανάγκες οι οποίες δεν καλύφτηκαν.

Συνάδελφοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας και δεν αναπληρώθηκαν στο σύνολο τους ,παρά μόνο ένα μέρος αυτών.  Οι μόνιμες προσλήψεις ήταν σχεδόν μηδαμινές και όσες προσλήψεις  έγιναν ήταν με 8μηνες και 3μηνες συμβάσεις. Συνάδελφοι νοσούν από SARS-COV-2 με συνεχώς αυξανομένη την  καμπύλη τις τελευταίες μέρες, με συνέπεια να απουσιάζουν και  να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την λειτουργία κλινικών και τμημάτων που σε αρκετές των περιπτώσεων είναι οριακή.

Η κατάσταση που επικρατεί στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου είναι εκρηκτική και στα όρια της κατάρρευσης, λόγω των χρόνιων μεγάλων  ελλείψεων προσωπικού  και των προβλημάτων των ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων.

Με επανειλημμένες εκκλήσεις έχει ενημερωθεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου  για τα προβλήματα του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου και η ανάγκη για  άμεση ενίσχυση με νέες προσλήψεις ή με μετακίνηση προσωπικού. Επίσης  έχει γνωστοποιηθεί η προβληματική λειτουργία του εργαστηρίου  με Δελτία Τύπου στα ΜΜΕ, στο Υπουργείο  και στην Βουλή των Ελλήνων.

Απαντώντας το Υπουργείο Υγείας στις  18/11/2021 με αρ. πρωτ. 59133,έκανε μια απλή αναφορά του οργανισμού στις προβλεπόμενες και στις κενές  θέσεις του οργανισμού, χωρίς να δώσει καμία λύση όπως  όφειλε,  στην με αρ. 9256/716/23-9-2021 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη, σχετικά με την υποστελέχωση του ΠΓΝ Λάρισας. 

Στον οργανισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας προβλέπονται 56 θέσεις. Από τις 56 αυτές προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, οι 33 είναι καλυμμένες. Στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  23 συνάδελφοι  ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Υπηρετούν: 10 υπάλληλοι  κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και 13  κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Απ αυτούς οι 18 είναι μόνιμοι και οι 5 ΣΟΧ. 

Φαίνεται ξεκάθαρα  ακόμη και σε έναν οργανισμό Νοσοκομείου που δεν έχει τροποποιηθεί για τις αυξημένες ανάγκες του, ότι υπολείπεται για να καλυφθεί, το 40% των κενών θέσεων. Την τελευταία διετία έχουν  προσληφθεί μόνο 3 συνάδελφοι, ως  επικουρικό προσωπικό: Δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας – κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας ακτινολογίας και - Ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Χειριστών Συσκευών.

Η οριακή λειτουργία του εργαστηρίου επιτυγχάνεται με την περικοπή των αδειών και των ρεπό εργασίας του προσωπικού και  από τις ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων. Συνέπεια της συνεχιζόμενης εξουθενωτικής  εργασίας χωρίς των απαραίτητων και προβλεπόμενων ημερών αδειών για ξεκούραση, είναι να διαταράσσεται η σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, επίσης ενέχει κινδύνους στην άρτια και επισφαλή εκτέλεση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στις προθέσεις της Διοίκησης όπως έχει διαρρεύσει, είναι η 24ωρη λειτουργία του αγγειογράφου , η λειτουργία δεύτερου μαγνητικού τομογράφου και η λειτουργία PET στην Πυρηνική Ιατρική. Για να πραγματοποιηθούν όμως αυτές, χρειάζεται αναμόρφωση του οργανισμού του Νοσοκομείου και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου.

Οι Διοικήσεις του Νοσοκομείου, της 5ης ΥΠΕ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πρέπει  να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα, ενισχύοντας άμεσα με μόνιμο προσωπικό και  επισκευή των απαραίτητων μηχανημάτων του Ακτινολογικού εργαστηρίου, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης και κυρίως να μην αναγκάζεται να καταφεύγει στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας από την τσέπη του".