Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ERASMUS+ KA201 με θέμα  «BETTERBEFORE»,  μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου Λάρισας ταξίδεψαν στο Λουξεμβούργο  και τη Λιθουανία το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από το Λουξεμβούργο , τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία, την Ισπανία και, από την Ελλάδα, το 6ο Γενικό Λύκειο Λάρισας. Οι μαθητές όλων των χωρών συνεργάζονται και διερευνούν το θέμα «BetterBefore» και σε κάθε χώρα εστιάζουν σε ένα θέμα προβληματισμού, όπως «πίεση των νέων», «διαφορετικότητα», «οικονομική κρίση», «κρίση αξιών» κ.λ.π. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές κριτική σκέψη, να εμπλουτίσουν  τις γνώσεις τους από πολιτικο-ιστορική άποψη, να διευρύνουν τους ορίζοντες σκέψης κατανοώντας καλύτερα το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον στην Ευρώπη και τον κόσμο. Επιπλέον το πρόγραμμα σκοπεύει να προωθήσει κοινές ευρωπαϊκές αξίες, να καλλιεργήσει την κοινωνική αφομοίωση, να αυξήσει την δια-πολιτισμική κατανόηση και να ενισχύσει την αίσθηση ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή κοινότητα.
Συντονίστρια του προγράμματος είναι η Αμαλία Ξύτσα και οι καθηγητές που συμμετέχουν είναι η διευθύντρια του σχολείου Ευθυμία Αργυρακούλη , και Νίκος Κουτσαυτίκης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Σοφία Κακάλη, Γιώργος Δοξαριώτης, Άννα Αντωνούλη, Κατερίνα Γκορίλα.