Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 18 Ιουνίου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως  κατωτέρω:

Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             

1.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλεύς- Βαλάντης

2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΧΟΣ Σωτήριος                                  

3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωνσταντίνος               

4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ Ευάγγελος                      

5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη                                  

6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.: ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία                                

7.  ΤΑΜΙΑΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ Θεολόγης                              

8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ Δημήτριος                   

9.  ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣ.: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος                   

Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Νικολέττα

2.    ΜΕΛΟΣ       : ΛΙΑΝΟΣ Βασίλειος

3.    ΜΕΛΟΣ       : ΦΩΤΙΟΥ Ιωάννης

«Θα  θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους για την ανταπόκρισή και τη συμμετοχή όλων στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων.

Διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.