«Πατάνε γκάζι» στο δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των συγκοινωνιών τα Αστικά ΚΤΕΛ της χώρας συμπεριλαμβανομένου και του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε., με τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, που εγκρίθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση και θα «τρέξουν» από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία αποτελεί το βασικό εκτελεστικό βραχίονα υλοποίησης της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ενίσχυση των Αστικών ΚΤΕΛ για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό έργο και θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη υπεραξία στην ποιοτική εξυπηρέτηση των επιβατών, μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κάτι το οποίο υπογραμμίζει με σαφήνεια, σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αστικών ΚΤΕΛ και Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε κ. Μιχάλης Σακελλαρίου.

«Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει το περιεχόμενο της πληροφορίας προς τους επιβάτες θα φέρει την αγορά του εισιτηρίου ακόμη και μέσου του κινητού τηλεφώνου ή του υπολογιστή και μέσω ειδικών εφαρμογών θα γνωρίζει ο επιβάτης με μεγάλη αξιοπιστία την ώρα άφιξης του λεωφορείου σε συγκεκριμένη στάση».

Ειδικότερα, τα έργα που θα υλοποιηθούν θα εισάγουν σημαντικές καινοτομίες, όπως:

· Πληροφοριακά συστήματα κεντρικοποιημένης διαχείρισης εισιτηρίων και καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, με καταγραφή όλων των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

· Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου ελέγχου των Αστικών συγκοινωνιών, μέσω του οποίου παρέχονται στατιστικά στοιχεία και εξάγονται συμπεράσματα, σε σχέση με την τήρηση των δρομολογίων, τον επανασχεδιασμό τους, και τη διαμόρφωση ορθολογικής πολιτικής από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιβατών.

· Χρήση έξυπνων καρτών, προσωποποιημένων και μη, ανέπαφης τεχνολογίας, με στόχο τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού.

· Αγορά εισιτηρίων μέσω κινητού τηλεφώνου ή/και υπολογιστή.

· Ανέπαφες πληρωμές, με τη χρήση των νέων πιστωτικών καρτών τεχνολογίας EMV.

· Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών, τα οποία παρέχουν πολυκαναλική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις, μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων «έξυπνων στάσεων» και κινητών τηλεφώνων.

· Συστήματα βελτιστοποίησης του σχεδιασμού των δρομολογίων, ανάλογα με την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων στις ώρες αιχμής, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιβατών».

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και θα υλοποιηθεί εντός 18 μηνών από την απόφαση ένταξής του.