Σχετικά με την επικείμενη επαναλειτουργία του 3ου Γυμνασίου και του 2ου ΕΠΑΛ και το θέμα που έχει προκύψει με τον τρόπο και τις βάρδιες που θα λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα σχολεία, επισημαίνω τα εξής: 

Η με αρ. 1584 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων της 5 Μαΐου 2021, η οποία κοινοποιήθηκε αρμοδίως στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, αυθημερόν,   προσδιορίζει τα σχολικά κτήρια που θα φιλοξενήσουν  τις σχολικές μονάδες των οποίων τα διδακτήρια επλήγησαν από το σεισμό. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων εξαντλεί τις αρμοδιότητες του με την ανωτέρω απόφαση, για την χρήση των σχολικών κτηρίων μετά τα οδυνηρά αποτελέσματα των σεισμών για τον δήμο μας.

Ο τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορά σε εσωτερική εκπαιδευτική διαδικασία η οποία καθορίζεται αυστηρά από τις καθ’ ύλη αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου  παιδείας, στις οποίες το υπουργείο, έχει ορίσει διοικητικά στελέχη για την εφαρμογή διατάξεων, λήψη αποφάσεων και  ανάληψη ευθυνών, δηλαδή την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων.

Ποιό σχολείο θα είναι σε μόνιμη πρωινή ή απογευματινή ζώνη, εάν κι εφόσον επιλεγεί αυτό το πρόγραμμα φοίτησης ή πώς θα είναι η εναλλασσόμενη φοίτηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αυτό επιβάλλεται να αποφασιστεί, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι εκπαιδευτικές παράμετροι (αριθμός εκπαιδευτικών ανά σχολείο και σε πόσα άλλα σχολεία διδάσκουν, ωράρια διδασκόντων, διδαχθείσα ύλη, εξετάσεις μαθητών, μεταφερόμενοι μαθητές με μεταφορικά μέσα και στις δύο σχολικές μονάδες, πανελλήνιες εξετάσεις Γ’ λυκείου  κλπ…), και πρέπει να αξιολογηθεί μόνον από τις διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας δηλ. την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, καθόσον οι Δήμοι δεν ασκούν διοικητικό έργο στην εκπαίδευση.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, στην κορύφωση της πανδημίας και κάτω από τις συνέπειες του σεισμού, στο διαφαινόμενο αδιέξοδο, για το οποίο ουδεμία ευθύνη έχει ο δήμος Λαρισαίων, πρέπει να προταχθεί η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών αξιοποιώντας όλες τις δυνατές μεθόδους λειτουργίας των σχολικών μονάδων από την πλευρά των αποκεντρωμένων διοικητικών υπηρεσιών της εκπαίδευσης αλλά και του ίδιου του υπουργείου Παιδείας.

Οφείλω να δηλώσω ότι, από την έγγραφη και προφορική επικοινωνία με τις διευθύνσεις των σχολείων και εκπροσώπους των γονέων των μαθητών, διαπιστώθηκε πως  διατυπώθηκε συγκεκριμένη λειτουργική πρόταση προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά απορρίφθηκε… Όποια εκπαιδευτική πρόταση  αποτρέπει την συγκέντρωση επτακοσίων και πλέον μαθητών στο 3ο Γυμνάσιο την Δευτέρα το πρωί, επιβάλλεται να εφαρμοστεί άμεσα για την διασφάλιση της υγείας των μαθητών. Το υπουργείο Παιδείας έχει και τη δυνατότητα και την εμπειρία…Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πανδημία και τους σεισμούς, υφίσταται ακόμη για την Λάρισα… Στη φάση αυτή για την δημοτική αρχή προέχει η ασφάλεια των μαθητών και έρχεται σε δεύτερη μοίρα για τέσσερις διδακτικές εβδομάδες, έως τη λήξη του διδακτικού έτους, η έτσι κι αλλιώς πολύπαθη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης….

Θεωρώ δε ότι απόψεις φορέων που εκφράστηκαν δημόσια, είχαν ως στόχο να επισημάνουν την αναγκαιότητα αποτελεσματικής άσκησης διοίκησης από τους αρμόδιους και αφορούσαν τους συναδέλφους και τους μαθητές των σχολείων τα οποία δεν διοικεί ο δήμος, εκτός κι αν ορισμένοι ζητάνε από το δήμο Λαρισαίων να ασκήσει διοίκηση στα σχολεία που βρίσκονται εντός των ορίων του,  καθώς επίσης θεωρώ ότι δεν είναι της στιγμής  οι μικροπολιτικές και στείρες αντιπαλότητες…

Με τιμή 

Θωμάς Γ. Δαούλας

Αντιδήμαρχος Παιδείας

Πρόεδρος β/θμιας Σχολικής Επιτροπής δ. Λαρισαίων