Έργο – ορόσημο για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Τεμπών, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, μαζί με το δήμαρχο Τεμπών κ. Κώστα Κολλάτο.
Πρόκειται για την κατασκευή ταμιευτήρα νερού στην περιοχή των Αμπελακίων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκ. ευρώ, με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η άρδευση 5.000 στρεμμάτων καλλιεργειών στο δήμο Τεμπών.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο, μεταξύ άλλων, μελετήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά στην κατασκευή φράγματος για τη δημιουργία ταμιευτήρα νερού, επί του ρέματος «Λιβαδόρεμα», το οποίο εκβάλλει στον ποταμό Πηνειό λίγο ανάντη της κοιλάδας των Τεμπών, καθώς επίσης και στην κατασκευή των αγωγών μεταφοράς και διανομής του νερού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρδευση 5.000 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Τεμπών.
Σήμερα οι αρδεύσεις στην περιοχή γίνονται κυρίως με γεωτρήσεις, όπου παρατηρείται το φαινόμενο της υπεράντλησης, με ότι αρνητικό συνεπάγεται αυτό για τον υπόγειο υδροφορέα, και από τα υπάρχοντα επιφανειακά ρέματα.
Το έργο υποβλήθηκε στο ΟΠΣΑΑ με κωδικό 0011441045, και αναμένεται άμεσα η έγκρισή του από τη Διαχειριστική αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο έχει παραταθεί, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2023.
Το έργο θα βοηθήσει την περιοχή με:
•    την κάλυψη των αναγκών άρδευσης.
•    τη βέλτιστη αξιοποίηση της λεκάνης απορροής.
•    την επέκταση των αρδεύσεων στο σύνολο των καλλιεργειών στην περιοχή του έργου, με την αξιοποίηση των γεωργικών εδαφών σε αγρανάπαυση.
•    την εξασφάλιση της πληρότητας και κανονικότητας άρδευσης των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και τη βελτίωση της οικονομικής θέσης του αγρότη, την αύξηση της απασχόλησης (τόσο σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης όσο και  μεταποίησης) και την τόνωση του εμπορίου.
•    την αξιοποίηση με ορθολογικό τρόπο των διατιθέμενων υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής και την αποκατάσταση των ήδη επιβαρυμένων υπογείων υδάτων, εξαιτίας της υπεράντλησης.
•    την αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών, με μείωση των φερτών υλικών ροής των κατάντη περιοχών της θέσης του άξονα του φράγματος.
•    τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων δασοπυρόσβεσης, λόγω της θέσης του ταμιευτήρα (γειτνίαση με ορεινές δασικές εκτάσεις σημαντικού κάλους) αλλά και μακρινής αποστάσεως από αστικά κέντρα.
•    την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή με τη δημιουργία λιμναίου στοιχείου και ανάπτυξης αντίστοιχου οικοσυστήματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης τονίζει τα εξής: «Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για τον τόπο μας, για το δήμο Τεμπών και για χιλιάδες αγρότες, αλλά και κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή. Η ανακοίνωση της κατασκευής του φράγματος στην περιοχή των Αμπελακίων, αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων, που όμως χρειάστηκε να φθάσουμε στο 2019 για να βρει ευήκοα ώτα.
Είναι ένα έργο με πολλαπλά οφέλη, αφού θα αναζωογονήσει την τοπική αγροτική οικονομία πρωτίστως, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της υπεράντλησης, στην αντιπλημμυρική θωράκιση, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας δασοπυρόσβεσης και εκ των πραγμάτων στην διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. Ένα έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα δηλαδή.
Είναι ένα ακόμη έργο, ανάμεσα στα πολλά που πετύχαμε όλοι μαζί, με συνέργειες, αφήνοντας στην άκρη μικροπολιτικές διαφορές κι αγωνιζόμενοι για το κοινό καλό του τόπου μας.
Σε μία περίοδο έντονης πόλωσης, παραμένουμε προσηλωμένοι στον ένα και μοναδικό μας στόχο, που είναι η ολοκλήρωση του έργου μας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό ακριβώς, όπως είχα υπενθυμίσει και στην κρίσιμη πολιτικά περίοδο στις αρχές του έτους, θέλω να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της κοινωνίας, μέχρι το τέλος της παρούσης κυβερνητικής θητείας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το δήμαρχο Τεμπών για την αγαστή συνεργασία, που μας έφερε σήμερα σ’ αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Απέναντι στο λαϊκισμό και τη στείρα αντιπαράθεση, εμείς απαντάμε με έργα».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Σε δήλωσή του με αφορμή την ανακοίνωση του έργου, ο δήμαρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος σημειώνει τα εξής: «Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή ενός σημαντικού έργου για τον Δήμο Τεμπών και για τον Νόμο Λάρισας.
Ένα έργο σημαντικό από πολλές απόψεις:
Δίνει λύση στο μείζον πρόβλημα της κάλυψης των αρδευτικών αναγκών της λεκάνης Συκουρίου - Πουρναρίου - Ελάτειας και της ευρύτερης περιοχής Αμπελακίων.
Συμβάλει στην περιβαλλοντική   αναβάθμιση της περιοχής του βορειοδυτικού Κισσάβου καθώς δημιουργεί συνθήκες για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Δημιουργεί προϋποθέσεις ακόμα και για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η ένταξη αυτού του έργου, της κατασκευής του ταμιευτήρα Πουρναρίου - Αμπελακίων στο Π.Α.Α.
Να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν για την ωρίμανση του έργου αυτού, όσους εργάστηκαν για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προώθηση του έργου ως έργου προτεραιότητας.
Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε  τον συντοπίτη μας Υφυπουργό κ. Βασίλη Κόκκαλη για την καθοριστική βοήθεια του. Χάρη στις προσπάθειες όλων, ένα έργο υψίστης σημασίας για τον Δήμο Τεμπών μπαίνει σε φάση υλοποίησης.»

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα αναλυτικότερα στοιχεία του έργου έχουν ως εξής: Η θέση του έργου ανήκει διοικητικά στο Δ .Δ. Πουρναρίου του πρώην Δήμου Νέσσωνος, ενώ η λεκάνη απορροής σε ποσοστό πάνω του 90% ανήκει στην πρώην Κοινότητα Αμπελακίων.
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 ο Δήμος Νέσσωνος και η Κοινότητα Αμπελακίων ενώθηκαν στο Δήμο Τεμπών με ιστορική έδρα τα Αμπελάκια και διοικητική έδρα το Μακρυχώρι.
Απέχει 4,4km περίπου βόρεια του ΔΔ Πουρναρίου του τ. Δήμου Νέσσωνος, 4,7km ΝΑ της τ. Κοινότητας Αμπελακίων και 24km ΒΑ της πόλης της Λάρισας.
Το προβλεπόμενο φράγμα είναι λιθόρριπτο με κεντρικό αργιλικό πυρήνα (Συνολικός όγκος ταμιευτήρα : 2,61 x 106 m3, Νεκρός όγκος ταμιευτήρα : 0,11 x106 m3, Ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα : 2,50 x 106 m3) και για τη μεταφορά νερού από το φράγμα προτείνεται χαλύβδινος αγωγός υπό πίεση.
Συνολικός όγκος ταμιευτήρα : 2,61 x 106m3, Νεκρός όγκος ταμιευτήρα: 0,11 x106 m3, Ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα: 2,50 x 106m3.