Έρευνα σε εκκοκκιστικές μονάδες της Θεσσαλίας ξεκίνησε από την περασμένη Τετάρτη από τις αρμόδιες αρχές της εισαγγελίας Λάρισας, ύστερα από Εντολή της προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κας Θάνου.
Η έρευνα αφορά τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε φέτος η τιμολόγηση του βάμβακος, αν τηρήθηκαν τα ποιοτικά κριτήρια και τα θέματα της υγρασίας.
Η έρευνα σύμφωνα με πληροφορίες του Νέου Αγώνα της Καρδίτσας, θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν αν τηρήθηκαν συμβόλαια, αν εξοφλήθηκαν έγκαιρα οι παραγωγοί και αν η τιμολόγηση έγινε με βάση την υγρασία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και αν η πληρωμή των παραγωγών έγινε εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία.
Η συγκριμένη εξέλιξη είναι απόρροια της συνάντησης που είχε στις αρχές Φλεβάρη αντιπροσωπεία της πανελλαδικής των μπλόκων με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς οι τιμές είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των παραγωγών.

thessaliatv.gr