Επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Ιωάννης Κόκουρας.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πόλεων και Περιφερειών προσκεκλημένος από την ευρωβουλευτή κ. Μαρία Σπυράκη.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους όπου περίπου 6 000 συμμετέχοντες και 600 ομιλητές από όλη την Ευρώπη, συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για ένα πρόγραμμα περίπου 100 εργαστηρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων δικτύωσης με θέμα την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε ενεργά σε μια σειρά συναντήσεων και ομιλιών στις οποίες  συμμετείχαν εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης.