Στην υπογραφή Συμβάσεων προχώρησε ο Διοικητής του Γ.Ν. Λάρισας, Γρηγόριος Βλαχάκης με τρείς (3) επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Κινητή Μονάδα στο πλαίσια του Υποέργου 2 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ».
Οι Συμβάσεις υπεγράφησαν παρουσία της κας Χριστίνας Βακάλη, Διευθύντριας Παιδοψυχιατρικής - Επιστημονικά Υπεύθυνης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Λάρισας και αφορούν την πρόσληψη τριών (3) ατόμων στις κατηγορίες ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, θα ισχύουν έως και 31.10.2023 και είναι οι κάτωθι:
1. Γκουντρουμπής Κων/νος του Γεωργίου, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων
2. Μαλλιαρού Δέσποινα του Φωτίου, ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
3. Αϊβαλιώτου Χρυσούλα του Γεωργίου, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Η ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την προκήρυξη των θέσεων στην κινητή μονάδα Ψυχικής Υγείας που αποτελεί έργο του ΕΣΠΑ ολοκληρώθηκε χάρη στη γνώση και την εμπειρία των διοικητικών υπηρεσιών και κυρίως του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου. Η καίρια παρέμβαση της Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας, κας Ζωής Ράπτη καθώς η συνεργασία που ανέπτυξε το Γ.Ν. Λάρισας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Διαχειριστική Αρχή συνέβαλαν τα μέγιστα. Το Έργο είναι ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014–2020» , σύμφωνα με το οποίο το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», έχει αναλάβει την υλοποίηση (2) Υποέργων (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).