Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου που υπηρετούν στην περιοχή της Περιφεριακής Ενότητας Λάρισας (μόνιμους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους,  υπάλληλους Ν.Π.Δ.Δ. ή  Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές/τριες στον γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022) που θα διεξαχθεί το Σάββατο 04 Μαρτίου 2023 να δηλώσουν τη συμμετοχή τους από την Τετάρτη 8/2/2023 έως την Τρίτη  14/2/2023 επιλέγοντας την περιοχή του εξεταστικού κέντρου της ΔΔΕ Λάρισας  που θα επιθυμούσαν.

Η αίτησή τους θα γίνει μέσω του συνδέσμου:

https://forms.gle/Jsg9KmmAjeTewFc79

 

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 52/16-03-2022 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. ο υπεύθυνος αίθουσας και ο επιτηρητής απαγορεύεται να είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ή παράρτημα εξεταστικού κέντρου.

Σχετική δήλωση παραδίδεται στον Πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής ή στον Γενικό Επόπτη ή Επόπτη εξετάσεων πριν από την έναρξη του γραπτού διαγωνισμού

Οι επιτηρητές οφείλουν να προσέρχονται  στα Εξεταστικά Κέντρα μία και μισή ώρα (1και ½ ώρα) πριν την έναρξη των εξετάσεων, ώστε να ενημερωθούν από τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων για τα καθήκοντά τους

 

Περισσότερες πληροφορίες στο site της ΔΔΕ Λάρισας:

https://dide.lar.sch.gr/site/2014-12-22-10-51-49/2014-12-22-11-33-53/6045-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%80-04-03-2023-%CE%B4%CE%B4%CE%B5-%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%83