Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 25/02/2024.

Από ώρα  08:00 – 13:00: Πόλη Λάρισας:

α) οδός Θεοπόμπου, από την οδό Σπανούδη έως την οδό Χατζημιχάλη,

β) οδό Αλκύνθης,

γ) οδό Σπανούδη, από την οδό Θεοπόμπου, έως την οδό Ευαγγέλου Λιόλη,

δ) οδό Χατζημιχάλη, από την οδό Θεοπόμπου έως την οδό Ευαγγέλου Λίολη,

ε) οδό Τσιγάρα,

στ) οδό Ευαγγέλου Λιόλη, από την οδό Σπανούδη έως την οδό Χατζημιχάλη,

ζ) οδό Απ. Μπακόπουλου, από την οδό Πανάγου έως την οδό Χατζημιχάλη

η) οδό Αβύδου,

θ) οδό Κυδωνιών,

ι) οδό Χρήστου Τερζούδη,

κ) οδό Κοκότη.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Από ώρα 8:00- 14:00: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλη την επαρχία Φαρσάλων λόγω συντήρησης Υ/Σ Βασιλί από ΑΔΜΗΕ.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγω οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. 

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος  γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. 

Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες διακοπές ανά Περιοχή, καθημερινά, αναρτώνται στο site του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr