Δύο επερωτήσεις κατέθεσε προς τη δημοτική αρχή η "Συμπαράταξη Λαρισαίων" για να συζητηθούν στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και αφορούν τον Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας και τη λειτουργία του Νέου Κοιμητηρίου.

Αναλυτικά οι επερωτήσεις: 

Ξενώνας ανακουφιστικής φροντίδας    

Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες των συλλόγων ασθενών με καρκίνο της χώρας μας για τη δημιουργία Δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας, το Δεκέμβριο του 2022  ψηφίστηκε ο ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2022 : «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»), μέσω του οποίου δημιουργήθηκε και οριοθετήθηκε για πρώτη φορά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και η δυνατότητα δημιουργίας των αναγκαίων δομών που θα την προσφέρουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ως άνω νόμου οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας παρέχονται σε Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.) οι οποίες σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου «δύνανται να οργανώνονται και να λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, αναλόγως των αναγκών του πληθυσμού, στον οποίον απευθύνονται, και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) μονάδες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας σε εξωτερικούς ασθενείς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, β) ειδικά εξωτερικά ιατρεία ή Κέντρα Ημερήσιας Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Κ.Η.Α.Φ.Α.), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γ) Ξενώνες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Ξ.Α.Φ.Α.) που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και δ) Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Μ.Α.Φ.Α.), στο πλαίσιο λειτουργίας νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

Με δεδομένη την απολύτως  ακάλυπτη έως σήμερα ανάγκη ασθενών με καρκίνο τελικού σταδίου της περιοχής μας, ανακοινώθηκε την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024,  από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα, κατά την διάρκεια του 6ου Ογκολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδας, η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας (κατά το πρότυπο της «Γαλιλαίας»).

Ερωτάται λοιπόν η Δημοτική Αρχή

Με δεδομένη την ανάγκη συστράτευσης όλων μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που αυτή τη στιγμή επιχειρείται, η Δημοτική Αρχή επιθυμεί να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή; Aν ναι, πώς, σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί  και ποιες  πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει  προς υποστήριξη της υλοποίησης αυτού του τόσο σημαντικού  και εμβληματικού έργου της πόλης μας, που αφορά μια μεγάλη, πολλαπλώς ευάλωτη και συχνά αόρατη ομάδα συμπολιτών μας

Λειτουργία Κοιμητηρίου

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Δήμου Λαρισαίων δεν θα πραγματοποιούνται ενταφιασμοί την Κυριακή και τις αργίες στο Παλαιό και στο Νέο Νεκροταφείο της πόλης μας.

Πρόκειται για μια απόφαση εντελώς ξαφνική και χωρίς καμία αιτιολόγηση για ένα

εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα που αφορά όλους τους συμπολίτες μας.

Κατά την διάρκεια της θητείας μας και λόγω της πανδημίας παρουσιάστηκε

σημαντικότατη αύξηση των κηδειών. Ωστόσο το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

Ερωτάται λοιπόν η Δημοτική Αρχή

1.Ποιος είναι ο λόγος για την ξαφνική απόφασή σας;

2.Υπάρχει ζήτημα με την αποζημίωση του προσωπικού (υπερωρίες εργατών

κοιμητηρίων);

  1. Αναζητήθηκε άλλη λύση επίλυσης του προβλήματος που δημιουργήθηκε;

Τέλος σας καλούμε να ανακαλέσετε την συγκεκριμένη απόφαση σας.