Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Σύνοδος Προέδρων και Αν. Προέδρων των ΤΕΙ της χώρας, με  τα εξής δύο θέματα ημερήσιας διάταξης:
Το Νομοσχέδιο για τα Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά, όπως κατατέθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, με τη νέα του μορφή.
H  Μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και την εκπόνηση τρίτου κύκλου σπουδών (Διδακτορικά).
Στη Σύνοδο παρευρέθηκαν: Ο νέος Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  κ. Γαβρόγλου Κων/νος καθώς και ο Γενικός Γραμματέας  του Υπουργείουκ. Παντής Ιωάννης.
Οι  δύο επισκέπτες παρέμειναν στη Σύνοδο πέραν των δύο ωρών, συζήτησαν  και αντάλλαξαν απόψεις με τους Προέδρους και τους Αν. Προέδρους των ΤΕΙ σε άριστο κλίμα.
Η επίσημη θέση της ηγεσίας του Υπουργείου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εξής:
Στο πρώτο θέμα: Το νομοσχέδιο (Φίλη) για τα Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά αποσύρεται προς το παρόν και θα επανέλθει σε ευρύτερο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στο δεύτερο θέμα: Ο Υπουργός θα το συζητήσει εκτενώς με τη διευρυμένη τριμελή επιτροπή των Προέδρων ΤΕΙ στις 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Υπουργείο Παιδείας. Η Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα  η τριμελής Γραμματεία να συζητήσει ως πρώτο  θέμα τημετονομασία των Ιδρυμάτων, η οποία αποτελεί πάγια θέση της.
Ο Υπουργός  επισήμανε ότι είναι πεπεισμένος για το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των ΤΕΙ και επιθυμία του είναι να επισκεφθεί όλα τα Ιδρύματα για να γνωρίσει από κοντά  το προσωπικό, τους φοιτητές, τις υποδομές και τη εν γένει οργάνωσή τους.
Ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας ήταν κατηγορηματικοί στο θέμα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αφορά 192 Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (τα περισσότερα είναι των Παν/μίων), ο δε Υπουργός τόνισε ότι αυτά θα εγκριθούν  το ταχύτερο δυνατό δια νόμου και κάλεσε όσα Τμήματα δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα να στείλουν τις αποφάσεις των Συνελεύσεών τους με αυτά  που θεωρούν ότι τους ανήκουν.
Επίσης, διατυπώθηκε  πρόταση από τον κ. Γαβρόγλου  να ξεκινήσει  ένας ευρύς διάλογος μεταξύ των Τριτοβαθμίων ιδρυμάτων της ιδίας Περιφέρειας στην κατεύθυνση αναζήτησης συνεργασιών στα πλαίσια του Ενιαίου χώρου της  Ανωτάτης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, με την υποστήριξη του Υπουργείου.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας κάλεσε τον Υπουργό στη Λάρισα για να εγκαινιάσει το νέο και σύγχρονο κτίριο της ΣΕΥΠ (Σχολή Επαγγελμάτων  Υγείας και  Πρόνοιας),  4.500 τ.μ. το οποίο ολοκληρώθηκε  εξ ολοκλήρου με δαπάνες του ΕΣΠΑ της  Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Τέλος,  οι Πρόεδροι  των ΤΕΙ στη Σύνοδο, επισήμαναν  και ανέλυσαν στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  και  τα  παρακάτω σημαντικά  θέματα όπως :
Υποχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων
Υποστελέχωση ( Εκπαιδευτικό-Διοικητικό)
Έκτακτο Εκπαιδευτικό προσωπικό
Αύξηση των κονδυλίων για σίτιση και στέγαση των φοιτητών
Αυτονομία των Ιδρυμάτων
Κατάταξη των Ιδρυμάτων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Επαγγελματικών  Προσόντων