Τον Γενικό Πρόξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη Walter Stechel, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο της Λάρισας, ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης.

Στην συνάντηση, που είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα,  έγινε εκτενής συζήτηση για θέματα που άπτονται  των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ενώ επισημάνθηκε και η καλής σχέση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και Γενικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης. Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε συζήτηση για το δυναμισμό της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος, ο κ. Καλογιάννης δώρισε βιβλία που αφορούν στην ιστορία της πόλης  και τον πολιτισμό της.