Από τη ΔΕΥΑΛ ανακοινώνεται ότι με βάση τις εργαστηριακές μετρήσεις το νερό του δικτύου στην τοπική κοινότητα Κουτσόχερου είναι κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση (πόση, ατομική υγιεινή κλπ).

Η υδροδότηση στην τοπική κοινότητα επανήλθε χθες μετά από διακοπή που οφειλόταν στην ηλεκτροδότηση της γεώτρησης. Μετά από εργαστηριακούς ελέγχους που ακολούθησαν την επάνοδο της υδροδότησης στην περιοχή, διαπιστώθηκε πως το νερό του δικτύου είναι επαρκές, ποιοτικό και απολύτως ασφαλές για κάθε χρήση.