Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. υλοποιεί παρεμβάσεις για την καταπολέμηση παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων (κατσαρίδες κ.λπ.) στην πόλη της Λάρισας, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποιείται ετησίως, με εξωτερικό συνεργάτη.

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε προληπτικές ή κατασταλτικές εφαρμογές στα φρεάτια των δικτύων ακαθάρτων ή ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., σε πλατείες και σε σημεία με ιδιαίτερη ιδιομορφία στην πόλη της Λάρισας.

Διευκρινίζεται ότι οι ψεκασμοί των φρεατίων από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της εμφάνισης κατσαρίδων αν δεν γίνει από τους πολίτες  συντονισμένη απεντόμωση των οικιών ή καταστημάτων τους, όπου το πρόβλημα εμφάνισης κατσαρίδων είναι έντονο.

Οι εφαρμογές απεντόμωσης εκτελούνται μετά από τηλεφωνική ενημέρωση της υπηρεσίας μας. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για να ζητούν ψεκασμό των φρεατίων τα οποία βρίσκονται πλησίον των οικιών ή των επιχειρήσεών τους.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους τηλεφωνικούς αριθμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 2410 687-199 και 2410 687-179 και όλες τις ημέρες και ώρες στο email info@deyal.gr