Τέσσερις κηδείες σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον νομό Λάρισας

1.Βασίλειος Μέρας ετών 83
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Πρόδρομος Τζίτζιος ετών 85
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα

3.Χρήστος Κυριάκος ετών 88
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Γόννων

4.Αικατερίνη Τζαβέλα ετών 91
Ώρα 13:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ποταμιάς Αγιάς