Τέσσερις κηδείες σήμερα Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτριος Γ. Καρακίτσιος ετών 37
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Αστέριος Μουλάς ετών 66
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ναμάτων

3.Μιχαήλ Κατσής ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου στην Αγία Σοφία Τυρνάβου

4.Χριστόφορος Πέππας ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας